01132297230 01132291187 09113154812 09113139833مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، اشرفی 17, 19 طبقه فوقانی بستنی گل و بلبل

اخبار و روادید

تهیه گوشی پزشکی

تهیه گوشی پزشکی

از آنجایی که دانشجوی پزشکی تحت پوشش موسسه در سال جدید دانشگاهی نیاز به گوشی پزشکی داشتند، یکی از خیرین بسیار محترم موسسه ک پزشک فوق تخصص بیهوشی نیز هستند خرید این گوشی به مبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال را تقبل کردند. از آن جهت که پس از اطلاع رسانی عمومی تعدادی از عزیزان مبالغی را به حساب موسسه واریز نمودند، این مبلغ جهت خرید کتب دانشگاهی برای دانشجوی عزیزمان هزینه خواهد شد.

اطلاعات تماس

  • آدرس: مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، اشرفی 17, 19 طبقه فوقانی بستنی گل و بلبل
  • تلفن : 01132297230 01132291187 09113154812 09113139833
  • ایمیل :

خیرین و نیکوکاران می توانند وجوه اهدایی خود را از طریق بانک واریز نموده و اصل رسید بانکی را به موسسه ارسال نموده تا در بخش جذب کمکهای مالی ثبت گردد

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

حمایت از خانواده های معتادین در حال ترک، حمایت مالی و معنوی و آماده سازی بستری مناسب برای خانواده آنها ، تا بازگشت سرپرست خانواده از مراکز ترک اعتیاد

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

کمک های مادی و معنوی خیرین جهت حمایت از کودکانی است که به واسطه فقر مالی توان ادامه تحصیل ندارند. همه می توانند با حداقل کمک ماهانه عضو افتخاری موسسه باشند.

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

کودکان بازمانده از تحصیل را حمایت کنید