01132297230 01132204557 09113154812 09113139833مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، روبروی اشرفی 12 ، جنب گالری بابل نور

پرداخت آنلاین

مرحله اول

از اینکه با کمک مالی خود از کودکان بازمانده از تحصیل حمایت می کنید از شما سپاسگزاریم شما هم اینک عضو افتخاری موسسه خیریه همای کرامت شدید،دستهای پر محبت شما را به مهربانی می فشاریم و منتظر یاری سبزتان می مانیم.

تکمیل گزینه های ستاره دار اجباری می باشد
مبلغ به ریال وارد شوداطلاعات تماس

  • آدرس: مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، روبروی اشرفی 12 ، جنب گالری بابل نور
  • تلفن : 01132297230 01132204557 09113154812 09113139833
  • ایمیل :

خیرین و نیکوکاران می توانند وجوه اهدایی خود را از طریق بانک واریز نموده و اصل رسید بانکی را به موسسه ارسال نموده تا در بخش جذب کمکهای مالی ثبت گردد

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

حمایت از خانواده های معتادین در حال ترک، حمایت مالی و معنوی و آماده سازی بستری مناسب برای خانواده آنها ، تا بازگشت سرپرست خانواده از مراکز ترک اعتیاد

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

کمک های مادی و معنوی خیرین جهت حمایت از کودکانی است که به واسطه فقر مالی توان ادامه تحصیل ندارند. همه می توانند با حداقل کمک ماهانه عضو افتخاری موسسه باشند.

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران