01132297230 01132291187 09113154812 09113139833مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، اشرفی 17, 19 طبقه فوقانی بستنی گل و بلبل

قوانین و مقررات

سولات متداولقوانین و مقررات

معرفی فرآیندهای داخلی

موسسه خیریه همای کرامت با اعتقاد به اصل شفاقیت،براین باوراست که نحوه انجام فعالیت هایش درحوزه های خیریه، کودکان یتیم بازمانده از تحصیل،زنان بی سرپرست،کودکان یتیم،خانواده بهبودیافتگان مواد مخدر،تحقیقات،ارتباط با حامیان و قوانین و ضوابط حاکم بر حجم وسیعی از فرایندهایی که بصورت روزمره ودائمی درقالب چهار بخش فعالیت صورت می پذیردفباید بطور مستقیم و بی واسطه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
انعکاس شفاف نحوه تبدیل کمکهای مردمی و خیرین نیک اندیش جامعه به خدمات ارائه شده توسط این موسسه و کلیه اموری که در همای کرامت می گذرد از اصولی است که این موسسه همواره به آن پایبند است.

کلیه فرایندهای معرفی شده ذیل بر اساس اساسنامه و آیین نامه مالی موسسه خیریه همای کرامت می باشد و رعایت و عمل به آن تعهد سازمانی تمامی واحدهای موسسه است
1-حسابرسی و بازرسی مالی
2-پرداخت هزینه ها
3-دریافت از خیرین و نیکوکاران
4-خرید کالا و خدمات

پرداخت هزینه های حمایتی

بر اساس تصمیمات هیات مدیره موسسه هرگونه پرداخت نقدی به متقاضیان در خصوص اهداف تعیین شده با تایید مدیرعامل توسط حسابداری موسسه پرداخت می شود که شامل 4بخش میباشد:
1-کودکان یتیم بازمانده از تحصیل به خاطرفقر مالی
2-زنان بی سرپرست واجد شرایط شهری
3-کودکان یتیم و آموزش مهارت های فنی
4-بهبودیافتگان از مواد مخدر و خانواده آنها

بدیهی است پس از گزارش مددکار از وضعیت هر یک از بخش ها ی یاد شده و طرح در جلسه هیئت مدیره موسسه با در نظر گرفتن بودجه و اولویتهای گزارش مددکار تصمیم سازی شده و به امضای هیات مدیره خواهد رسید و سپس به مدیرعامل موسسه ابلاغ خواهد گردید.جذب کمک های مردمیدریافت وجوه نقدی واریزی به حساب بانکها، خیرین و نیکوکاران می توانند وجوه اهدایی خود را از طریق بانک واریز نموده و اصل رسید بانکی را به موسسه ارسال نموده تا در بخش جذب کمکهای مالی ثبت گردد.

دریافت وجوه نقدی در دفتر موسسه، وجوه نقدی نیکوکاران در دفتر موسسه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به اهدا کننده تقدیم می گردددریافت چکهای تحویلی اشخاص، چک های شخصی اهدایی نیکوکاران ممکن است به دو صورت دریافت شود
چک های شخصی اهدایی نیکوکاران ممکن است به دو صورت دریافت شود
1-توسط سفیران این موسسه در بیرون از دفترکه بنام موسسه صادر میشود و این موسسه موظف است چکها را رسید کرده و ان را به شخص اهدا کننده تحویل دهد
2-خیرین که به صورت حضوری به دفتر موسسه مراجعه می نمایند چک اهدایی را بنام موسسه می نویسند و رسید آن را دریافت می نمایند تا پس از ثبت حسابداری نسبت به صدور آن اقدام گردد.

سفیران موسسه و مراجعه حضوری، یکی از وظایف ما ارتباط نزدیک با حامیان مالی ،وجوه نقدی است که بوسیله سفیران خانم این موسسه که دارای کارت شناسایی ممهور به نشان موسسه است ، باصدور قبوض دو نسخه ای اقدام به جمع آوری کمکهای مالی بصورت حضوری می نمایند،این قبوض با چاپ رنگی،دارای شماره سریال و ممهور به مهر موسسه میباشد.خیرین و نیکوکاران میتوانند جهت کمک مالی با این موسسه تماس تلفنی برقرارنمایند تا نمایندگان ما با هماهنگی قبلی در قبال صدور قبض اقدام به جذب کمک های مالی شما نماینداطلاعات تماس

  • آدرس: مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، اشرفی 17, 19 طبقه فوقانی بستنی گل و بلبل
  • تلفن : 01132297230 01132291187 09113154812 09113139833
  • ایمیل :

خیرین و نیکوکاران می توانند وجوه اهدایی خود را از طریق بانک واریز نموده و اصل رسید بانکی را به موسسه ارسال نموده تا در بخش جذب کمکهای مالی ثبت گردد

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

حمایت از خانواده های معتادین در حال ترک، حمایت مالی و معنوی و آماده سازی بستری مناسب برای خانواده آنها ، تا بازگشت سرپرست خانواده از مراکز ترک اعتیاد

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

کمک های مادی و معنوی خیرین جهت حمایت از کودکانی است که به واسطه فقر مالی توان ادامه تحصیل ندارند. همه می توانند با حداقل کمک ماهانه عضو افتخاری موسسه باشند.

موسسه خیریه همای کرامت

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران

حامی کودکان بازمانده از تحصیل باشید